ព្រះវិញ្ញាណវិជ្ជាជីវៈ - ទីក្រុងតុងគួ Yuechuang ស្វ័យប្រវត្តិ Co. , Ltd.
ច្រើនទៀត ឆ្លាតវៃនិងមានប្រសិទ្ធិភាព របៀបផលិតតំណភ្ជាប់រថយន្ត។

ព្រះវិញ្ញាណវិជ្ជាជីវៈ

10 ឆ្នាំនៃស្មារតីដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈ, ផ្តោតលើការអភិវឌ្ឍនិងការផលិតនៃផលិតរថយន្តឱ្យបានពេញលេញដោយស្វ័យប្រវត្តិភ្ជាប់ម៉ាស៊ីនជួបប្រជុំគ្នា

(1) Yue Chuang មានក្រុមវិស្វករដែលមានបទពិសោធអភិវឌ្ឍដោយផ្តោតលើការស្រាវជ្រាវ, ការរចនា, ការផលិតនិងការលក់នៃឧបករណ៍ស្វ័យប្រវត្តិកម្មតំណភ្ជាប់រយៈពេល 10 ឆ្នាំ។

 


WhatsApp Online Chat !